Jules

Tingoyesa Jules Verne werd op 16 juli 2022 geboren. Het was een heel snelle bevalling, in het weiland, temidden van de rest van de kudde.

Zijn moeder is onze "moeder overste" Betty, en zijn vader is Willpower's hengstje N&D's Lonestar Rowdy. Jules is bont, net zoals zijn vader, en heeft net als zijn broer August een tamelijk lange vacht.

Ook Jules is weer een vrijmoedig, sociaal, kindvriendelijk veulen.Hieronder: januari 2023, bijna een half jaar oud.

Jules is in juni 2023 vertrokken naar Zuid-Limburg om daar deel te gaan uitmaken van een mooie kudde mini-ezels.